Friday, 31 October 2014

Swim Away

Photobucket
Today I present a bit nostalgic piece of music (that I composed yesterday), which in my opinion fits well with the atmosphere of All Soul's Day.

Dzisiaj przedstawiam nieco nostalgiczny utwór (skomponowałam go wczoraj), który moim zdaniem dobrze wpisuje się w refleksyjny klimat Święta Zmarłych.  

Thursday, 23 October 2014

9 songs by which I grew up


Yesterday, during the cleaning a shelf with CDs, I had an opportunity to re-encounter with long-forgotten albums. So I made a list of nine songs by which I grew up. Admittedly these were mostly the nineties and the noughties, but some of the performers come from an earlier period.

Wczoraj, robiąc porządki na półce z płytami, miałam okazję na nowo zetknąć się z dawno zapomnianymi albumami. Tak powstała lista dziewięciu piosenek, przy których dorastałam. Co prawda były to głównie lata dziewięćdziesiąte i dwutysięczne, ale niektórzy wykonawcy pochodzą z wcześniejszego okresu.

Friday, 17 October 2014

"Nine Tears" mini album

I am happy to announce that my "Nine Tears" mini album is available on YouTube and SoundCloud now. This is my first such project, and although it is not professional yet, I am so proud of it ;) Have a nice listening!

Miło mi poinformować, że mój mini album "Nine Tears" jest już dostępny na YouTube i SoundCloud. To moje pierwsze tego typu przedsięwzięcie i mimo, że nie jest jeszcze profesjonalne, jestem z niego dumna ;) Miłego słuchania! 

Friday, 10 October 2014

"Nine Tears" trailer now released


"Nine Tears" is my little "album" with (mostly) piano compositions - that is, composed by me. I am not a professional composer, but rather a composer of love, so I'm very curious what you think about it. The whole album will be published on October 17 (exactly in a week on Friday), but the album trailer is available on YouTube now.

"Nine tears" to mój mały "album" z kompozycjami (głównie) fortepianowymi - to znaczy skomponowanymi przeze mnie. Nie jestem profesjonalną kompozytorką, a raczej kompozytorką z zamiłowania, więc jestem bardzo ciekawa, co o nim sądzicie. Całość zostanie opublikowana 17 października (dokładnie za tydzień w piątek), natomiast teraz dostępny na YouTube jest trailer albumu. 

Thursday, 9 October 2014

Jazz and Monika Borzym


Several pessimistic and optimistic words about jazz. 

Kilka pesymistycznych i optymistycznych słów o jazzie.