Wednesday, 26 November 2014

Polish alternative scene - Fismoll


Today's post is about one of the young Polish singers of independent music. Fismoll, actually Arkadiusz Glensk, released his debut avant pop album "At Glade" in June 2013, with a support of Nextpop publishing company. Since then he has gained a lot of fans.

Dzisiejszy post będzie o jednym z młodych wokalistów polskiej muzyki niezależnej. Fismoll, a właściwie Arkadiusz Glensk, swoją debiutancką avant popową płytę "At Glade" wydał w czerwcu 2013 roku, nakładem wydawnictwa Nextpop. Od tamtej pory zyskał rzesze fanów.

Tuesday, 18 November 2014

Polish rock music in the 1980s


Rock music of the 1980s is the music of my parents - at the time of its formation I was not even born. No wonder, then, that they understand it better than me. Nevertheless, each person interested in music industry should have knowledge about it. Rock music in Poland in the 1980s was a bit like social attitudes - mutinous, rebellious and loud.

Rockowa muzyka lat 80-tych to muzyka moich rodziców - w momencie jej powstawania nie było mnie jeszcze na świecie. Nic zatem dziwnego, że rozumieją ją lepiej ode mnie. Nie mniej jednak, każda osoba interesująca się branżą muzyczną powinna posiadać wiedzę na jej temat. Muzyka rockowa w Polsce w latach 80-tych była trochę taka jak nastroje społeczne - buntownicza, niepokorna i głośna. 

Thursday, 6 November 2014

Graphics by Marta Frej


It's been a long time since I published a last post related to the design, so now I am going to make up for it. I found Marta Frej's memes by accident and although I rather don't watch traditional memes, I definitely like the idea of making an art form from them . 

Dawno nie było postu związanego z designem, dlatego teraz postaram się to nadrobić. Na memy Marty Frej trafiłam przypadkiem i choć raczej nie oglądam tradycyjnych memów, to zdecydowanie przypadł mi do gustu pomysł zrobienia z nich formy sztuki.