Monday, 5 January 2015

Keep calm, stay home and relax - music & design mix


Environment, and above all, our home, has an impact on us. We should take care that we feel in this place well, and as far as possible, turn it into an oasis of calm and respite. Today, the sale proposals from Home&You and mix of relaxing songs.

Otoczenie, a przede wszystkim nasz dom, ma wpływ na nas samych. Warto zadbać, abyśmy czuli się w tym miejscu dobrze, i aby w miarę możliwości mogło się ono zamienić w oazę spokoju i wytchnienia. Dzisiaj propozycje wyprzedażowe z Home&You i miks relaksujących piosenek.